Junta Directiva.

Quedant formada per:

• President: Pedro Pons Cortés.

• Vice president: Diego Marqués López.

• Secretari/tresorer: Perico Torres Torres.

• Vocal: Mª José Coll Marqués.

• Vocal: Maria Borràs Monjo. (Penitent)

• Vocal: Lluis Mesquida Pallicer.

• Vocal: Carlos Bosch Marés.

• Vocal: Valentina Rotger Pons.

• Vocal: Teo Arias Rodríguez.

• Vocal: Juan Mascaró Caules. (Penitent)