Celebracions de la Setmana Santa

Totes les retransmissions seran des de la Catedral de Menorca, presidides per Mons. Francesc Conesa.