Membres

Quedant formada per:

• President: Diego Marqués López

• Vice president: Lluis Mesquida Pallicer.

• Tresorer: Perico Torres Torres.

• Secretari: Teo Arias Rodríguez.

• Vocal: Mª José Coll Marqués.

• Vocal: Valentina Rotger Pons.

• Vocal: Maria Borràs Monjo. (Penitent)

• Vocal: Daniel Moll Gomila.

• Vocal: Juan Mascaró Caules. (Penitent)