La Vestimenta

La confraria té a la disposició dels confrares la tela de vellut per a l’elaboració de la vestimenta així com dels capirotes i resta de complements, els interessats ho poden adquirir a la botiga de PEDRO PONS CORTES situada al carrer “Paborde Marti 40 – Tel. 971385298”

La confraria disposa de vestimentes per a ser deixades als interessats a participar com nous confrares en la processó, sent el funcionament el següent, pagament de la quota a la confraria (15€) el primer i segon any i compromís de comprar-la o confeccionar-se-la l’any següent.

TELA VELLUT 45.00€
CAPERUTXO 25.00€
ESCUT PETIT CONFRARIA 10.00€
ESCUT CONFRARIA 12.00€
3m. DE CORDO MORAT 1.15€
BOTONS (la unitat) 0.18€
UN PARELL DE GUANTS 2.80€
TELA BLANCA (Adult 2m.)(Preu Orientatiu) 20.00€
CINTURO ESPART PENITENT 13.50€