Historia

La confraria de “Jesús Natzarè”, va ser fundada l’any 1944. a instàncies del Bisbe Bartomeu Pascual Marroig. És la primera confraria de Ciutadella a participar en els actes de Setmana Santa, després de més de 50 anys en què les confraries de “capirotes”, no participaven en les processons de “Setmana Santa”. La formaven 24 confrares “Fundadors”. La seva primera sortida va ser a la processó del Diumenge de Rams de 1.944.

Les andes del pas que porten la Imatge de “Jesús Natzarè”, van ser construïdes al taller de Jaume Arnau, de Ciutadella, i estan travessades per 8 vares. La imatge va ser realitzada al taller d ‘ “Arts Religioses” d’Olot (Girona).

Presideix al capdavant de la Confraria una creu negra de llenya, l’antiga tenia els extrems platejats, amb les insígnies dels natzarens daurades i col·locades en el centre de la creu.

Li seguien tres vares, la primera, que ostenta la insígnia dels confrares, és portada pel “Confrare Major, les altres dues, amb altres emblemes de la Passió, per al secretari i el tresorer.
Els confrares, van vestits de túnica blanca (blanc natural) amb botons de vellut morat, cenyida al cos per un cordó del mateix color.
La capirota és recoberta de vellut morat (el mateix que els botons) i és acabada de forma ovalada, figurant a la mateixa i damunt del pit els emblemes de la Passió: claus i corona d’espines. Els emblemes destaquen a colors, tons grisos el claus i verda la corona d’espines, damunt un fons blanc retallat amb forma de creu arrodonida. Les sabates negres i els guants blancs complementen la vestimenta.

Passats pocs anys es creà un altre secció de germans confrares dins la mateixa confraria. Són els “Penitents”. Els penitents van vestits amb túnica i caputxa negra. La caputxa els cau damunt l’esquena, ja que no porten el cucurutxo de cartró o de plàstic que aguanta la forma de la capirota. El cinturó d’espart, guants negres i espardenyes catalanes blanques amb cintes negres són la resta de la seva vestimenta. A l’espatlla traginen una creu negra.

A finals dels anys 90 i desprès de varis avisos per part dels successius rectors de la parròquia, de que la confraria no podia seguir amb aquella dinàmica de deixadesa, un grup de confrares s’implicaren, formant una gestora, amb intentar recompondre la confraria i donar-li la dignitat i la seriositat que és mereix. A partir d’aquí s’aproven els actuals estatuts i el 10/10/01 és nomena la nova Junta directiva, sortint elegit com a president o Germà major: Pedro Pons Cortés.

Poc a poc i any darrera any s’han procurat introduir millores i sobre tot més compromís per part de tots. El resultat ha sigut un augment constant de confrares, col·laboradors i compromís amb la parròquia a la vegada que millores amb l’aspecte material de la confraria:

  • Substitució dels ciris de cera per als de parafina (2002).
  • Compra de tela pròpia per a nous confrares a la fi d’unificar color.
  • Nou estendard (2006) dissenyat per l’anterior president: Toni Picó. L’estendard és elaborat amb vellut morat, el mateix que el dels confrares i porta brodat l’escut de la confraria, el nom, l’any de fundació i la parròquia a la qual pertanyem. El elaboro la confrare Maria Pons. El 2006 també es restauren les vares que porten els membres de la junta directiva amb els símbols de la passió.
  • El 2007, nova il·luminació del pas la qual substitueix els antics canelobres de ferro per altres d’orfebreria, adquirits en els tallers Aragó orfebres. També s’incorpora un tambor per acompanyar i marcar el pas als portadors. Els penitents recuperen la seva bandera (penó), després de diversos anys de no portar-la. És de tela negra com la seva vestimenta, sense cap tipus d’insígnia ni escut, és llarga en forma de triangle. Es porta recolzada a l’espatlla i la seva longitud fa que s’arrossegui per terra.
  • Seguint en la línia de renovació i millores, el 2008 s’incorporen dos nous fanals guia d’orfebreria, substituint als antics de llautó, s’incorporen també dues noves vares amb els símbols de la confraria i s’elabora una nova corona d’espines en daurat per a la creu de guia.
  • El 2009 seguint amb les millores de la confraria s’ha restaurat la imatge i les andes, traient a relluir el daurat original i els colors ocults per arranjaments anteriors que es van realitzar, a les andes a més d’arranjaments i pintura se li han afegit adornos. També s’ha elaborat un nou sudari per la creu de guia que ha estat confeccionat i donat per la confrare, Mª JOSÉ COLL MARQUES.
  • Continuant aquest any 2010 amb les ganes de millorar la nostra confraria s’ha adquirit per a la nostra imatge del Natzarè una nova corona d’espines, en estar bastant deteriorada l’original, també s’adquireix uns remats de creu per donar-li més realç i vistositat a la imatge.
  • Aquest any 2011 les millores per a la confraria han estat l’adquisició d’una nova creu guia, nous bàculs i espelmes elèctriques per als nostres confrares més petits, afí de evitar-los el perill de les de foc.
  • I finalment l’any 2017 s’incorpora unes noves andes per a la imatge del Natzarè.