10-03-19 TROBADA DIOCESANA DE CONFRARIES

Amb motiu del 75 aniversari de la nostra confraria, aquest acte es va celebrar a la nostra parròquia amb una gran participació de les diverses confraries de Menorca, després de la benvinguda es va fer una breu exposició de les confraries de Ciutadella que participen en la setmana santa, la part musical va estar a càrrec de l’organista Tomé Olives i el cantant Lluís Sintes, finalitzant amb unes paraules del Sr. Bisbe, des de la nostra confraria la junta directiva vol donar les gràcies a tots els participants.

https://www.menorca.info/menorca/local/2019/03/11/651869/parroquia-sant-francesc-ciutadella-acoge-encuento-cofradias-menorca.html