Avis als portadors

Agrairíem als portadors que confirmessin la participació a las processons, per correu o telefon, gracies.