Trobada de Confraries penitencials de Menorca.

Secretariado Cofradías y Hermandades – Menorca

El proper diumenge 21 de febrer se celebrarà l’anual trobada de Confraries penitencials de Menorca. Aquest any, se celebrarà un solemne rés de l’Via Crucis a la parròquia de Santa Maria de Maho.
Es realitzarà a l’interior de el temple i l’aforament serà limitat, respectant en tot moment les mesures sanitàries establertes.
Amb això, i seguint les paraules del nostre senyor Bisbe Mons. Francisco Conesa, animem a les germandats a adaptar-se a la realitat vigent, celebrant actes cultuals, fomentant la veneració a les nostres imatges i vivint la nostra pietat popular amb els mitjans necessaris que requereix l’actual situació sanitària.