Orientacions per a la Setmana Santa 2021

Encara afectats per la pandèmia ocasionada per la Covid-19, el nostre sr. bisbe Mons. Francisco Conesa ha dictat les següents consideracions i orientacions per a la Setmana Santa d’aquest any 2021, per tal d’adaptar-nos a la situació sanitària vigent així com a les necessitats espirituals dels fidels de Menorca.